Logo De Overdracht

De Curriculumbouwer is hét hulpmiddel voor het maken van goed onderwijs

De Curriculumbouwer is een instrument, dat u op een slimme manier helpt de curriculumontwikkeling in uw gehele organisatie vorm te geven. Stap voor stap worden uw teams begeleid bij het bouwen van curricula, die voldoen aan uw visie en de kwalificatiestructuur. Is u curriculum eenmaal klaar, dan kunt u het eenvoudig met de Curriculumbouwer onderhouden en verder ontwikkelen. Slimmer en flexibeler kan het niet.

Voor het docententeam

De Curriculumbouwer is hét hulpmiddel voor uw docententeams om goed onderwijs te ontwikkelen. Het werkt met een logisch stappenplan waarin u snel een fijn of grof ontwerp van een curriculum kunt bouwen. Het stappenplan biedt niet alleen een heldere structuur, maar ook de nodige flexibiliteit. U kunt als team curricula inrichten naar uw wensen. U doorloopt met uw team de volgende stappen:

Stap 1: Definieer uw uitgangspunten

Bij de eerste stap bepaalt u wat de uitgangspunten zijn waaraan uw curriculum moet voldoen. Hier kiest u het kwalificatiedossier, de profiel- en keuzedelen en geeft u de periodisering en opleidingstijden op. Ook selecteert u de leergebieden en bepaalt u de samenhang tussen deze gebieden. Natuurlijk worden alle kerntaken en werkprocessen voor het basis-, profiel- en keuzedeel automatisch ingelezen. Bovendien kunt u zelfs leergebieden buiten de kwalificatiestructuur gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw sportprogramma ontwikkelen of de studieloopbaanbegeleiding vormgeven. De Curriculumbouwer helpt u met het leggen van een stevig fundament voor uw onderwijs.

Curriculumbouwer Algemeen
Curriculumbouwer Ontwerpeisen
Curriculumbouwer Samenhang Leergebieden

Stap 2: Definieer de examens en leerlijnen

Bij de tweede stap bepaalt u welke examens en leerlijnen u wilt toevoegen aan uw curriculum. Ook geeft u aan hoe deze examens en leerlijnen de leergebieden, kerntaken en werkprocessen dekken. Zo helpt de Curriculumbouwer u met het versterken van de samenhang binnen uw curricula en zet u een belangrijke stap richting een inspectieproof examenplan.

Curriculumbouwer Dekking Examens
Curriculumbouwer Dekking leerlijnen

Stap 3: Plannen van het grof of fijn ontwerp

Bij stap 3 bepaalt u of u een grof of een fijn ontwerp maakt van uw curriculum. U kunt examens met deelexamens plannen, leerlijnen met onderwijseenheden ontwikkelen, ontwikkelgerichte toetsplannen bouwen en mijlpalen aangeven. Ook kunt u de dekking van de leergebieden, kerntaken en werkprocessen per curriculumcomponent verder specificeren. Bovendien kunt u zelfs uren per periode én per week plannen. U kunt op verschillende manieren de voortgang van een curriculum inzien en bespreken met uw teamleden. Zo bouwt u met uw team curricula die passen binnen uw visie en voldoen aan uw wensen.

Curriculumbouwer plannen examens
Curriculumbouwer Planning leerlijnen
Curriculumbouwer Plan schema

Stap 4: Check of het curriculum voldoet aan de uitgangspunten

De Curriculumbouwer geeft u steeds feedback over de status van een curriculum. Het controleert of uw urenplanning voldoet aan de eisen voor wat betreft onderwijstijden. Ook controleert de Curriculumbouwer of het examenplan en de leerlijnen de leergebieden, kerntaken en werkprocessen dekken. Bovendien geeft het feedback op de onderlinge verhouding tussen de leergebieden. Hierdoor weet u tijdens elke ontwikkelfase of het curriculum past binnen uw visie en de eisen van het kwalificatiedossier. Zo verbetert u de samenhang van uw curricula en creëert u examenplannen, die de eisen van de onderwijsinspectie met gemak doorstaan.

Curriculumbouwer Controle samenhang
Curriculumbouwer Controle Uren

Stap 5: Gereed voor gebruik

Bij stap 5 maakt u een curriculum, dat voldoet aan alle eisen, gereed voor gebruik. U kunt het examenplan en curriculum vaststellen en publiceren in het aanbod. Daarbij heeft u de mogelijkheid om een curriculum per cohort te publiceren. Zo ziet u direct hoe uw onderwijsaanbod er per cohort uit ziet.

Curriculumbouwer Vaststellen

Voor de onderwijsinstelling

De Curriculumbouwer geeft u vele mogelijkheden om uw ontwikkelproces te standaardiseren én in te richten naar uw eigen wensen. Juist deze flexibiliteit maakt de Curriculumbouwer een interessant en onmisbaar hulpmiddel voor uw organisatie. Het daagt u uit om nog beter na te denken over de inrichting van uw onderwijs en helpt de samenwerking in uw onderwijsinstelling te verbeteren. Hieronder leest u een korte opsomming van enkele handige functies:

Heel flexibel

Wij bieden u de mogelijkheid de Curriculumbouwer in te richten naar uw standaarden. Zo kunt u uw schoolstructuur implementeren. Ook kunt u uw toetsvormen, werkvormen en beoordelingsschalen invoeren en gebruiken bij het ontwikkelen van uw curricula. Bovendien kunt u een kader met onderwijsuren aanmaken. Dit kader, waarin u de eisen van uw organisatie of van de overheid invoert, kunt u gebruiken als extra controle bij het ontwikkelen van uw onderwijs. In de Curriculumbouwer staan uw wensen centraal.

Curriculumbouwer Ontwerpkader

Handige bouwstenen

In de Curriculumbouwer creëert u uw eigen onderwijsmagazijn. Hierin kunt u al uw curriculumcomponenten ontwikkelen, zoals examens, leerlijnen en toetsen. Deze kunt u beschikbaar maken voor een specifiek team of juist met u gehele onderwijsinstelling delen. Zo creëert u als het ware uw eigen multifunctionele lego steentjes waarmee u eindeloos kunt variëren. U bouwt zo curricula die passen binnen uw visie.  

Curriculumbouwer Bouwstenen

Meer samenwerken

De Curriculumbouwer is ook ontwikkeld om de samenwerking binnen uw organisatie te versterken. Hiervoor heeft het programma enkele slimme functies. U kunt bijvoorbeeld op centraal niveau curriculumformats ontwikkelen en delen met uw gehele organisatie of een specifiek team. Ook kunt u gemakkelijk uw visie op curriculumontwikkeling delen met docententeams. Het programma is gemaakt om het samenspel tussen de onderwijskundige ondersteuners, uw docententeams en de vaststellers soepel te laten verlopen. Zo werkt u gezamenlijk aan een curriculum van top kwaliteit.

CB_Visie

Makkelijk volgen en rapporteren

De Curriculumbouwer biedt u vele mogelijkheden om de voortgang van uw curricula in te zien en te rapporteren. Zo kunt u op een handige overzichtspagina de voortgang van alle curricula in uw onderwijsinstelling volgen. Ook kunt u op veel manieren uw curricula, examenplannen, toetsplannen en leermiddelenlijsten rapporteren. Bovendien kunt u de schematische weergave van een curricula exporteren. De Curriculumbouwer is de bron van informatie voor uw teamoverleg en voorlichtingsmateriaal.

Curriculumbouwer Voortgang ontwikkelproces
Curriculumbouwer rapport Examenplan
Meer weten?
Bel ons voor een afspraak!

010 501 97 32 of
06 222 41 878

Contactinformatie

Wilt u kennis maken:

De Overdracht bv
A. van Hobokenstraat 12
3161 KS Rhoon

Bel De Overdracht 010 5019732
Mail De Overdracht info@deoverdracht.nl
De Overdracht Home www.deoverdracht.nl
Twitter De Overdracht Twitter
Linked In De Overdracht Linked In

KvK 24260238
BTW NL804908163B01

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan De Overdracht geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de website rechten worden ontleend. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Overdracht is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Privacy statement

De Overdracht respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen "analytics" informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de 'Safe Harbor principles' en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Logo De Overdracht

slimme software voor het onderwijs

© 1995 - 2016 | De Overdracht b.v. | Alle rechten voorbehouden