Logo De Overdracht

De VBC Curriculumbouwer is hét hulpmiddel voor uitstekende economie en ICT curricula 

De VBC Curriculumbouwer is een uniek instrument, dat u helpt slim en snel de curriculumontwikkeling in uw gehele organisatie vorm te geven. Aan de hand van de voorbeeldcurricula van Stichting Praktijkleren worden uw teams stap voor stap begeleid bij het bouwen van curricula, die voldoen aan uw visie en de kwalificatiestructuur. 
Is u curriculum eenmaal klaar, dan kunt u het eenvoudig met de VBC Curriculumbouwer onderhouden en verder ontwikkelen. Slimmer en flexibeler kan het niet. 

Voor het docententeam

De VBC Curriculumbouwer is hét hulpmiddel voor uw docententeams om goed onderwijs te ontwikkelen. Het werkt met een logisch stappenplan waarin u snel een fijn ontwerp van een curriculum bouwt. Het stappenplan biedt niet alleen een heldere structuur, maar ook de nodige flexibiliteit. U kunt als team de voorbeeld curricula inrichten naar uw wensen. U doorloopt met uw team de volgende stappen: 

Stap 1: Definieer uw uitgangspunten

Bij de eerste stap bepaalt u wat de uitgangspunten zijn waaraan uw curriculum moet voldoen. Hier geeft u de periodisering en opleidingstijden op. Ook selecteert u de leergebieden voor de generieke vakken en bepaalt u de samenhang tussen deze gebieden. De kerntaken en werkprocessen voor het basis-, profiel- en keuzedeel zijn in de voorbeeld curricula standaard aanwezig. De VBC Curriculumbouwer helpt u met het leggen van een stevig fundament voor uw onderwijs. 

VBC Curriculumbouwer Detail
VBC Curriculumbouwer Samenhang gebieden

Stap 2: Definieer de examens en leerlijnen

Bij de tweede stap bepaalt u voor de generieke vakken welke examens en leerlijnen u wilt toevoegen aan uw curriculum. Ook geeft u aan hoe deze examens en leerlijnen de leergebieden, kerntaken en werkprocessen dekken. Zo helpt de VBC Curriculumbouwer u met het versterken van de samenhang binnen uw curricula en zet u een belangrijke stap richting een inspectieproof examenplan. 

VBC Curriculumbouwer Dekking examens
VBC Curriculumbouwer Dekking leerlijnen

Stap 3: De planning van het fijn ontwerp

Bij stap 3 kunt u het fijn ontwerp van de voorbeeld curricula aanpassen aan uw eigen wensen. Voor de generieke vakken kunt u examens met deelexamens plannen, leerlijnen met onderwijseenheden ontwikkelen, ontwikkelgerichte toetsplannen bouwen en mijlpalen aangeven. Ook kunt u de dekking van de leergebieden, kerntaken en werkprocessen per curriculumcomponent verder specificeren. Bovendien kunt u zelfs uren per periode én per week plannen. U kunt op verschillende manieren de voortgang van een curriculum inzien en bespreken met uw teamleden. Zo bouwt u met uw team curricula die passen binnen uw visie en voldoen aan uw wensen. 

VBC Curriculumbouwer Examen planning
VBC Curriculumbouwer Leerlijnen plannen
VBC Curriculumbouwer Schema

Stap 4: Check of het curriculum voldoet aan de uitgangspunten

De VBC Curriculumbouwer geeft u steeds feedback over de status van een curriculum. Het controleert of uw urenplanning voldoet aan de eisen voor wat betreft onderwijstijden. Ook controleert de VBC Curriculumbouwer of het examenplan en de leerlijnen de leergebieden, kerntaken en werkprocessen dekken. Bovendien geeft het feedback op de onderlinge verhouding tussen de leergebieden.  Hierdoor weet u of het curriculum past binnen uw visie en de eisen van het kwalificatiedossier. Zo verbetert u de samenhang van uw curricula en creëert u examenplannen, die de eisen van de onderwijsinspectie met gemak doorstaan.

VBC Curriculumbouwer Controle uren

Stap 5: Gereed voor gebruik

Bij stap 5 maakt u een curriculum, dat voldoet aan alle eisen, gereed voor gebruik. U kunt het examenplan en curriculum vaststellen en publiceren in het aanbod. Daarbij heeft u de mogelijkheid om een curriculum per cohort te publiceren. Zo ziet u direct hoe uw onderwijsaanbod er per cohort uitziet.

VBC Curriculumbouwer Vaststellen

Handige instellingen

De VBC Curriculumbouwer biedt u vele handige standaard instellingen, die u helpen snel en overzichtelijk curricula te bouwen op basis van de voorbeeldcurricula. Hieronder leest u een korte opsomming van de handige functies: 

Standaard instellingen

De VBC Curriculumbouwer wordt geleverd met allerlei slimme standaardinstellingen. Zo implementeren wij uw organisatiestructuur, zodat elk team de voorbeeldcurricula kan beheren en inrichten naar hun specifieke wensen. Ook bevat de VBC Curriculumbouwer toetsvormen, werkvormen en beoordelingsschalen, die u kunt gebruiken bij het ontwikkelen van uw curricula. Bovendien maken wij voor u generieke leergebieden aan, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Deze leergebieden kunt u toevoegen aan het beroepsdeel van de voorbeeld curricula. Tot slot bevat het kaders met de wettelijke eisen voor wat betreft de onderwijstijden. Deze kaders kunt u gebruiken als extra controle bij het ontwikkelen van uw onderwijs. Zo helpt de VBC Curriculumbouwer u curricula in te richten naar uw wensen. 

VBC Curriculumbouwer Urenkader

Handige bouwstenen

In de VBC Curriculumbouwer heeft u beschikking over het onderwijsmagazijn. Hierin staan alle curriculumcomponenten uit de voorbeeld curricula. Ook kunt u zelf curriculumcomponenten ontwikkelen, zoals examens, leerlijnen en toetsen. Deze kunt u beschikbaar maken voor een specifiek team of juist met u gehele onderwijsinstelling delen. Zo creëert u als het ware uw eigen multifunctionele lego steentjes waarmee u eindeloos kunt variëren. In de VBC Curriculumbouwer bouwt u curricula die passen binnen uw visie.  

VBC Curriculumbouwer Bouwstenen

Meer samenwerken

De VBC Curriculumbouwer is ook ontwikkelt om de samenwerking binnen uw organisatie te versterken. Het geeft u de mogelijkheid om met meerdere personen aan een curriculum te werken. Het programma is ingericht om het samenspel tussen de onderwijskundige ondersteuners, uw docententeams en de vaststellers soepel te laten verlopen. Zo werkt u gezamenlijk aan een curriculum van top kwaliteit. 

VBC Curriculumbouwer Logboek

Rapporten

De VBC Curriculumbouwer biedt standaard rapporten voor uw curricula, examenplannen, toetsplannen en leermiddelenlijsten. Bovendien kunt u de schematische weergave van een curricula exporteren. De Curriculumbouwer is de bron van informatie voor uw teamoverleg en voorlichtingsmateriaal.

VBC Curriculumbouwer Examenplan
Interesse? Lees over ons unieke aanbod.


Alleen voor leden van Stichting Praktijkleren

Contactinformatie

Wilt u kennis maken:

De Overdracht bv
A. van Hobokenstraat 12
3161 KS Rhoon

Bel De Overdracht 010 5019732
Mail De Overdracht info@deoverdracht.nl
De Overdracht Home www.deoverdracht.nl
Twitter De Overdracht Twitter
Linked In De Overdracht Linked In

KvK 24260238
BTW NL804908163B01

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan De Overdracht geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de website rechten worden ontleend. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Overdracht is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Privacy statement

De Overdracht respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen "analytics" informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de 'Safe Harbor principles' en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Logo De Overdracht

slimme software voor het onderwijs

© 1995 - 2016 | De Overdracht b.v. | Alle rechten voorbehouden